Inscripcions 2023

A continuació trobareu els enllaços per a fer la inscripció d’aquest 2023 i d’aquesta manera poder participar de manera activa de les activitats que fem:

FORMULARI ADULTS: INSCRIPCIÓ AQUÍ

FORMULARI JUVENILS: INSCRIPCIÓ AQUÍ

A més, els diables i diablesses juvenils hauran de fer-nos arribar el següent document EN PAPER omplert i signat:

FULL D’AUTORITZACIÓ JUVENILS


A.- Condicions:

– Hauran d’omplir el formulari d’inscripció i abonar la quota tots els membres de Diables de Viladecans ADULTS (+16Anys) que participin activament de correfocs o actes de foc de l’entitat. Ja siguin manipuladors de foc o no. I tots els membres menors de 16anys que participin activament de correfocs o actes de foc.

– En cas de famílies amb membres que només siguin acompanyats dels actes de Diables de Viladecans o bé participants actius d’actes que NO impliquin FOC, com a mínim 1 dels membres haurà d’omplir la inscripció i fer el pagament de la quota e incloure en les caselles oportunes el nom dels membres de la resta del nucli familiar. D’aquesta manera l’entitat podrà quantificar el nombre de membres actius.

– La inscripció haurà de ser omplerta mitjançant l’enllaç de google forms que es proporciona a l’inici del comunicat juntament amb el resguard de pagament abans del 20 de Juny del 2023. En el cas que la inscripció arribi amb posterioritat s’haurà de valorar com es procedeix amb aquesta.


B.- Què inclou :

– La persona que figuri com a titular a la inscripció s’inclourà en la base de dades de la Generalitat de CRE (Consumidor Reconegut com Expert). Condició obligatòria per a poder participar en actes de foc de Diables de Viladecans.

– La persona que figuri com a titular a la inscripció tindrà una assegurança personal en cas d’accident dins les activitats de foc de Diables de Viladecans amb cobertura mèdica il·limitada en els centres concertats.

– La persona que figuri a la inscripció rebrà formació per a esdevenir CRE de Diables de Viladecans, en el cas que no l’hagi rebut amb anterioritat.


C.- Pagament de la quota:

La quota anual és de 10€ per cada membre de la colla. A excepció de les persones del mateix nucli familiar i que aquestes no participin activament de les activitats de foc.

El pagament de la quota es pot fer de dues maneres:

a.- Des de qualsevol caixer del Banc Sabadell. Un cop allà, s’haurà d’introduir la targeta de crèdit o dèbit de qualsevol entitat i seguir els següents passos:

1.- Accedir a l’apartat “Pagament a tercers”
2.- Introduir el codi d’entitat: 5953
3.- Seleccionar tipus de quota: Diable Juvenil o Diable Adult
4.- Indicar el nom a qui es fa la inscripció
5.- Recollir els dos rebuts que es generen

b.- Per transferència bancaria indicant com a concepte INSCRIPCIO + NOM i COGNOMS de la persona inscrita (En el cas de fer el pagament de diversos membres, indicar els cognoms familiars i contactar amb tresoreria per evitar errors)

IBAN: ES03 0081 1655 8100 0110 8116